Marshall Mesleki Yeterlilik Okulu Belgelendirme Merkezi

Üst Yönetim Tarafsızlık Taahhüdü

 

 • Personel belgelendirme faaliyetlerinde tarafsızlık, gizlilik, etiklik, dürüstlük, bağımsızlık, gizlilik kurallarına riayet ederek davranacağımızı,
 • Üst Yönetim tarafından belgelendirme faaliyetlerinde görev alan tüm personele ve komite üyelerine kararlarını etkileyecek ticari, mali ve diğer baskıları uygulamadan bağımsız olarak karar almalarını sağlayacağını,
 • Tüm başvuru sahipleri, adaylar ve belgeli kişilere karşı her koşulda adil, eşit ve tarafsız davranacağımızı,
 • Yapılan işin kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer iç ve dış baskılara izin vermeyeceğini ve bu baskıların etkilerinden uzak duracağını,
 • Personel belgelendirme faaliyetlerinde tarafsız davranacağını ve çalışanlarına tarafsızlığın bozulmasına yol açacak hiçbir hususta baskı yapmayacağını,
 • Tüm çalışanların tarafsız, bağımsız davranacaklarına dairher türlü tedbiri almayı,
 • Sınav Değerlendiricilerini ve Sınav Gözetmenlerini kuşkuya yer vermeyecek şekilde görevlendireceğini,
 • Tüm personellerinin mali açıdan tarafsızlığını tehdit edebilecek risklere karşı bütün önlemleri alacağını,
 • Personelin ücretlerini faaliyet sonucundan bağımsız ödeyeceğini,
 • Personellerinin mesleki ve teknik yeterliliklerini sürdürmeleri için gerekli şartları sağlayacağını,
 • Hizmet sunumunda ve sonrasında elde edilen tüm bilgi, veri ve belgeleri, Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Türk Akreditasyon Kurumu haricinde, hak sahibinin yazılı izni olmadıkça 3. Şahıslara vermeyeceğini,
 • Belgelendirme faaliyetleri boyunca elde tüm bilgileri sır olarak kabul edeceğini ve yasal zorunluluk olmadıkça gizli tutacağını,
 • Yasal zorunluluktan dolayı gizli bilgileri vermesi gerektiğinde, yasal bir engel yoksa temin edilecek bilgileri sözkonusu kişiye bildireceğini,
 • Sürekli olarak kendi tarafsızlığını, bağımsızlığını sağlayacağını ve sürdürülebilir olması için olası riskleri değerlendireceğini, bu değerlendirmelerin; faaliyetlerinden ilişkilerinden ya da personelinin ilişkilerinden kaynaklanan riskleri içereceğini,
 • Tarafsızlığını tehdit edebilecek bu riskleri; mülkiyet, yönetişim, personel, paylaşılan kaynaklar, finans, sözleşmeler, pazarlama (marka dahil) ve satış komisyonlarının ödenmesi ya da yeni müşterilerinin yönlendirilmesi için teşvik ödemeleri olarak ayrı ayrı inceleceğini,
 • Risk tespit edilirse, bu riskleri mümkünse ortadan kaldıracağını veya en aza indireceğini,
 • Çıkar çatışması tespit edilirse, bu tespitleri ortadan kaldıracağını,
 • Faaliyetleri tüm tarafların eşit temsil edildiği Tarafsızlık Komitesince periyodik olarak denetleneceğini, komitenin tarafsızlığa aykırı bir durumda önce Üst Yönetimi; düzeltme yapılmadığı taktirde Türk Akreditasyon Kurumu ve Mesleki Yeterlilik Kurumu’nu bilgilendireceğini,
 • Herhangi bir uyuşmazlık halinde, gelebilecek itiraz ve şikayetin konusu Marshall MYO Belgelendirme Merkezi ise, bu memnuniyetsizliğin geçerli kılınmasına yönelik olarak tüm bilgilerin toplanmasından, doğrulanmasından ve sürecin tamamının yürütülmesinden  sorumlu olacağını,
 • Marshall MYO Belgelendirme Merkezi kendi çalıştırdığı hiçbir personelini tarafsızlığı tehlikeye sokmamak için belgelendirmeyeceğini,

 

Kabul, Beyan ve Taahhüt Eder.

 

Üst Yönetim Taahhüdüne ulaşmak için tıklayınız.