Marshall Mesleki Yeterlilik Okulu Belgelendirme Merkezi

Kalite Politikası

 

 • Tarafsızlığı, adil olmayı, eşitliği, her kesime karşı objektif olmayı, etik ve şeffaf olmayı yönetmek,
 • Personel belgelendirme faaliyetlerinin her aşamasını tarafsız, adil, eşit ve objektif şekilde yürütmek,
 • Aşırı mali şartlar veya bir birlik veya gruba üye olunması gibi diğer sınırlayıcı şartlar içermemek,
 • Tarafsızlığı tehlikeye atacak / risk oluşturacak ticari, mali ve diğer baskıların önlenmesini sağlamak,
 • Belgelendirme sürecinin Marshall MYO Belgelendirme Merkezi websitesi aracılığı ile paylaşmak, adayların erişimini sağlamak, başvurusunu haksız yere engelleyici veya kısıtlayıcı prosedürler uygulamamak,
 • Tüm başvuru sahipleri ve belgelendirilmiş kişiler arasında adil olmak,
 • Belgenin verilmesi, gözetimin gerçekleştirilmesi, yeniden belgelendirme, askıya alma, geri çekme / iptal etme veya kapsamının daraltılması durumlarında; Ulusal mevzuatlara, Mesleki Standartlara, Ulusal Yeterliliklere uygun olarak tarafsız ve adil bir şekilde belgelendirme hizmeti sunmak ve sağlamak,
 • Standardın gereklerine uygun şekilde dokümante etmek, belgelendirmek ve sürekli olarak iyileştirme,
 • TS EN ISO / IEC 17024 Standardıesaslarına göre hazırlanmış olan kalite sisteminin tüm çalışanlar tarafından benimsenmesini sağlamak,
 • Sürekli eğitim, gelişim ve iyileştirme çalışmaları ile çalışanlarımızın ekip ruhu içerisinde özverili, işine değer katan, değer veren bir çalışma ortamı sağlamak,
 • Bilgi ve dokümanları gzililik ve güvenlik şartlarına uygun olarak korumak ve saklamak,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği esaslarına uygun olarak tüm süreci yönetmek,
 • Toplam Kalite Yönetimi’ni esas alarak personel ve adayların, başvuru sahiplerinin ve diğer kesimlerin memnuniyetini en üst düzeyde tutmak,
 • Adayların itiraz ve şikayetlerini, taleplerini, iyileştirme ve geliştirme önerilerini dikkate alarak, eşit ve tarafsız olarak inceleyerek karara bağlamak,
 • Belgelendirme süreci içerisinde tarafsızlığı olumsuz etkileyecek riskleri değerlendirmek, ortadan kaldırmak ve yönetilmesini sağlamak,
 • Tarafsızlığa, gizliliğe ve güvenliğe olumsuz etkisi olabilecek hiçbir faaliyette bulunmamak,
 • Belgelerin kötü ve yanlış kullanımını önlemek,
 • Kalite Yönetimimiz TS EN ISO / IEC 17024 ve ISO 9001 Standartlarının şartlarına uymayı taahhüt eder.

 

                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                     Genel Müdür

                                                                                                                                                                                   Mehdi ELBOK