Marshall Mesleki Yeterlilik Okulu Belgelendirme Merkezi

Belgelerimiz

Marshall Mesleki Yeterlilik Okulu Belgelendirme Merkezi 28 Ağustos 2019 tarihi itibari ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından TS EN ISO/IEC 17024 kapsamında akredite ve MYK tarafından 19 Kasım 2019 tarihinde Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu olmuştur. 

Akreditasyon Belgesine buradan ulaşabilirsiniz.

Akreditasyon Sertifika Eki'ne buradan ulaşabilirsiniz.

MYK Yetkilendirme Belgemize buradan ulaşabilirsiniz.